Cenník vybraných služieb, úkonov a operácií platný od 2015.

Vyšetrenia, základné úkony, poplatky (konečné ceny zahŕňajú úkony+ materiál)

Cena v €

 


 • Klinické vyšetrenie základné                                                                      10,00

 • Klinické vyšetrenie opakované, skrátené                                                    07,00

 • Hygienická očista pacienta pred vyšetrením                                               12,00

 • Ušné vyšetrenie/endoskopia                                                                        10,00 / 17,00

 • Čistenie uší                                                                                                  10,00

 • Očné vyšetrenie                                                                                           10,00

 • Ortopedické vyšetrenie                                                                                13,00

 • Neurologické vyšetrenie                                                                              13,00


 • Aplikácia liečiva na ambulancii                                                                  02,00

 • Injekcia podkožná, vnútrosvalová                                                               03,00

 • Injekcia vnútrožilová                                                                                   07,00

 • Kanylácia (i.v. kanyly, zavedenie intravenózneho katétera)                       10,00

 • Odber krvi na laboratórne vyšetrenie                                                          07,00

 • Odstránenie kliešťov                                                                                   04,00

 • Extrakcia zuba                                                                                             08,00

 • Biopsia kože                                                                                                13,00

 • Strihanie pazúrikov                                                                                     03,00

 • Katetrizácia psa                                                                                           03,00

 • Katetrizácia fenky, mačky, kocúra                                                              05,00

 • Inseminácia fenky                                                                                       19,00

 • Análne žľazy- bežná toaleta                                                                        10,00

 • Análne žľazy- výplach                                                                                15,00

 • Vedenie infúzie                                                                                            08,00

 • Vedenie anestézie – sedácia                                                                         06,00

 • Vedenie anestézie - celková injekčná                                                          19,00 – 50,00

 • Infúzia                                                                                                         10,00

 • Predoperačné vyšetrenie krvi 9 parametrov                                                17,00

 • Biochem. a hematolog. vyšetrenie krvi 16 parametrov                               27,00

 • neobmedzený počet snímkov daného regia (vyšetrovanej oblasti)             29,50
 • alebo prvý snímok 19,50 druhý a každý následný snímok 13,50 Eur.        19,50/13,50

 • USG (ultrazvukové vyšetrenie) vyšetrenie                                                  19,50

 • EKG (vyšetrenie činnosti srdca EKG prístroj)                                            19,50

 • Očkovanie                                                                                                    15,00 – 33,00
 • Čipovanie (úkon+ čip ISO)                                                                          12,50

 • Vystavenie PET pasu+ Čipovanie ( administratívny úkon, pas, čip)           32,50

 • Vystavenie potvrdenia- Atestu (výstava, prevoz, iné účely)                        05,00- 15,00

 • Pohotovostný príplatok mimo ordinačných hodín                                       30,00

 • Pohotovostný príplatok mimo ordinačných hodín pre stálych klientov       15,00


 • Eutanázia pes, mačka, zviera drobné                                                            15,00

 • Zvoz a likvidácia kadáverov do 100,00 kg samostatný kus                         55,00

 • Zvoz a likvidácia kadáverov do 30,00 kg za 1 kg                                        01,00

 • Potvrdenie o eutanázii                                                                                  02,50
 • pitva                                                                                                              15,00

 • Konzultační poplatok                                                                                   10,00

 • Správa o zdravotnom stave                                                                          15,00  Hospitalizácia pes/ mačka/ iné zviera do 12 hodín (umiestnenie pacienta do hospitalizačného boxu s nepretržitým odborným dohľadom, podávaním liekov, fluidnej terapie, intenzívnej starostlivosti. Cena nezahŕňa liečivá, krmivá- diéty a vyšetrenia)

  13,00 - 19,50


  Hospitalizácia pes/ mačka/ iné zviera do 24 hodín (umiestnenie pacienta do hospitalizačného boxu s nepretržitým odborným dohľadom, podávaním liekov, fluidnej terapie, intenzívnej starostlivosti. Cena nezahŕňa liečivá, krmivá- diéty a vyšetrenia)

  20,00 - 39,00

 


Vybrané operácie:


Sterilizácia fenka (ovariectomia/ovariohysterectomia) (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie, predoperačné vyšetrenie krvi, anestéziu, samotný operačný úkon, materiál- {kanyly, endotracheálny tubus, šicí materiál, savé podložky, jednorázové chirurgické sety}, pooperačná hospitalizácia+ monitoring pacienta) 85,00 - 155,00


Kastrácia pes (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, Anesteziologické vyšetrenie,

predoperačné vyšetrenie krvi, anestéziu, samotný operačný úkon, materiál- {kanyly, endotracheálny tubus, šicí materiál, savé podložky, jednorázové chirurgické sety}, pooperačná hospitalizácia+ monitoring pacienta)

45,90€ - 70,00


Sterilizácia mačka (ovariectomia/ ovariohysterectomia) (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, injekčnú revertovateľnú anestéziu, samotný úkon, použitý materiál, monitoring pacienta, pooperačná hospitalizácia)

45,90 - 70,00


Kastrácia kocúr (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, injekčnú revertovateľnú anestéziu, samotný úkon, použitý materiál, monitoring pacienta, pooperačná hospitalizácia) 45,90 – 70,00


Odstránenie zubného kameňa (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, injekčnú anestézu, stomatologický úkon, materiál, pooperačnú starostlivosť a hospitalizáciu 29,90 - 50,00


Dilatácia a torzia žalúdka psa (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, stabilizácia a kompenzácia pacienta, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, anestézia, samotný operačný zákrok, pooperačná hospitalizácia minimálne 72 hodín, intenzívna starostlivosť) 350,00 – 400,00


Onkologické operácie podľa obtiažnosti (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, stabilizáciu a kompenzáciu pacienta, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, anestézia, samotný operačný zákrok, pooperačná hospitalizácia) 50,00 – 400,00

 


Ďalšie operačné zákroky a vyšetrenia sú predmetom dohody medzi klientom a veterinárnym lekárom.


Upozorňujeme ceny sú orientačné!


Celková, skutočná hodnota poskytnutých veterinárnych služieb sa môže meniť v závislosti od vývoja zdravotného stavu a veľkosti pacienta. Preto rozdiel medzi odhadovanou a skutočnou cenou sa môže pohybovať v rozmedzí asi 35%.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu, diagnostiku alebo chirurgický zákrok, si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 50% celkových predpokladaných nákladov.